Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Anikowska - ul. Okopowa 17A lok. 2, Gdańsk

Zakres usług

Reprezentuję Klientów w każdym stadium sprawy, to jest zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

Świadczę usługi głównie z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, rodzinnego, spadkowego, cywilnego oraz administracyjnego.

Kancelaria Radcy Prawnego - Magdalena Anikowska Gdańsk

W zakresie prawa karnego i karnoskarbowego

Pomoc prawna obejmuje postępowanie przygotowawcze i sądowe, dotyczące między innymi przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Występuję jako obrońca podejrzanych/oskarżonych. Reprezentuję również interesy pokrzywdzonych przestępstwem.

Kancelaria Radcy Prawnego - Magdalena Anikowska Gdańsk

W zakresie prawa rodzinnego

Pomoc prawna obejmuje między innymi postępowanie rozwodowe i separację, sprawy z zakresu opieki i kurateli, ze stosunków między rodzicami i dziećmi, odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich, sprawy majątkowe i alimenty.

Kancelaria Radcy Prawnego - Magdalena Anikowska Gdańsk

W zakresie prawa spadkowego

Pomoc prawna obejmuje między innymi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe.

Kancelaria Radcy Prawnego - Magdalena Anikowska Gdańsk

W zakresie cywilnego

Pomoc prawna obejmuje między innymi sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, o zapłatę odszkodowania, o zapłatę zadośćuczynienia, o ustalenie i zapłatę renty czy z zakresu umów ubezpieczenia.